Eszközkezelés a Microsoft ben | Microsoft Docs

Közös kezelések áttekintése

Ez a feladat eszközkezelés. This task is device management. A felhasználók e-maileket fogadhatnak és küldhetnek a személyes fiókokból, böngészhetnek a webhelyekről és az éttermekből, valamint alkalmazásokat és játékokat telepíthetnek.

Társasház kezelés

Users receive and send email from personal accounts, browse websites from home and from restaurants, and install apps and games. Ezek a felhasználók az alkalmazottak és a tanulók is.

vándorló fájdalom az ujjak ízületeiben

These users are also employees and students. Az eszközökön szeretnének hozzáférni a munkahelyi és iskolai erőforrásokhoz, például az e-mailekhez és a OneNotehoz, és gyorsan hozzáférhetnek hozzájuk. On their devices, they want to access work and school resources, such as email and OneNote, and access them quickly.

  1. Varikózis 1.
  2. N lazarev ízületi fájdalommal

A rendszergazdaként a cél az, hogy megvédje ezeket az erőforrásokat, és egyszerű hozzáférést biztosítson a felhasználók számára számos eszközön, közös kezelések áttekintése egyszerre. As an administrator, your goal is to protect these resources, and provide easy access for users across their many devices, all at the same time. Az eszközkezelés lehetővé teszi, hogy a szervezetek védelmet nyújtsanak erőforrásaik és adataik védelmére, valamint a különböző eszközökről.

Device management enables organizations to protect and secure their resources and data, and from different devices. Az Eszközkezelő szolgáltató segítségével a szervezet gondoskodhat arról, hogy csak a jogosult személyek és eszközök férhessenek hozzá a védett adatokhoz. Using közös kezelések áttekintése device management provider, organization can make sure that only authorized people and devices get access to proprietary information.

Helmint megelőzés és kezelés áttekintése. Hallásvesztés – Mit tehetek? | Geers

Hasonlóképpen, az eszközök felhasználói nyugodtan férhetnek hozzá a munkahelyi adatokhoz a telefonjára, mert tudják, hogy az eszközük megfelel a szervezet biztonsági követelményeinek. Similarly, device users can feel at ease accessing work data from their phone, because they know their device meet their organization's közös kezelések áttekintése requirements.

Minden vállalatnál felmerülhet a kérdés: Mit használhatnánk erőforrásaink védelme érdekében? As an organization, you might ask - What should we use to protect our resources? A válasz Microsoft Intune. The answer is Microsoft Intune. Győződjön meg közös kezelések áttekintése, hogy az eszközök és közös kezelések áttekintése megfelelnek a szervezet biztonsági követelményeinek. Make sure devices and apps are compliant with your organization's security requirements.

Olyan házirendeket hozhat létre, amelyek segítenek megőrizni a szervezet adatait a szervezet tulajdonában lévő és a személyes eszközökön. Create policies that help keep your organization data safe on organization-owned and personal devices.

Az ezeket a szabályzatokat érvényesítő egyetlen, egységes mobilmegoldás használata, valamint az eszközök, alkalmazások, felhasználók és csoportok kezelésének támogatása.

Use a single, unified mobile solution to enforce these policies, and help manage devices, apps, users, and groups.

Kezelési lehetőségek - Fresenius Medical Care

A céges adatok védelme érdekében biztosíthatja, hogy közös kezelések áttekintése munkahelye Hogyan férhet hozzá az adataihoz, és megosztja azokat. Protect közös kezelések áttekintése company information by helping to control the way your workforce accesses and shares its data. Az Azure AD segít szabályozni, hogy ki, mihez fér hozzá.

Azure AD helps control who has access, and what they have access to. Microsoft IntuneMicrosoft Intune Számos vállalat, csípőízületek betegsége a Microsoft is az Intune használatával védi a felhasználók által vállalati vagy saját tulajdonban lévő mobileszközökön hozzáférhető, szellemi tulajdont képező adatok védelmére.

Many organizations, such as Microsoft, use Intune to secure proprietary data that users access from their company-owned and personal mobile devices. Az Intune eszköz-és alkalmazás-konfigurációs házirendeket, szoftverfrissítési házirendeket és telepítési állapotokat diagramokat, táblázatokat és jelentéseket tartalmaz, amelyek segítenek az adathozzáférés biztonságossá tételében és figyelésében. Intune includes device and app configuration policies, software update policies, and installation statuses charts, tables, and reports to help you secure közös kezelések áttekintése monitor data access.

Sokan rendelkeznek több, különböző platformokat használó eszközzel. It's common for people to have multiple devices that use different platforms.

Egy alkalmazott használhat például Surface Pro-t a munkájához, és egy Androidos mobileszközt magáncélokra. For example, an employee might use Surface Pro for work, and an Android mobile device in their personal life. Az is gyakori, hogy az illető ezekről az eszközökről egyaránt használja az olyan vállalati erőforrásokat, amilyen az Outlook és a SharePoint.

And, it's common for a person to access organizational resources, such as Microsoft Outlook and SharePoint, from these multiple devices.

Az Intune elkülöníti a szabályzatokat és a beállításokat az eszköz platformja alapján. Intune separates policies and settings by device platform. Így egyszerűen kezelheti és megtekintheti egy adott platform eszközeit.

So it's easy to manage and view devices of a specific platform. A Gyakori helyzetek kitűnő forrás, amelyből megtudhatja, hogyan válaszolja meg az Intune a mobileszközökkel végzett munka során gyakran felmerülő kérdéseket. Common scenarios is a great resource to see how Intune answers common questions when working with mobile devices. Megtalálhatja a következő helyzetek ismertetését:You'll find scenarios about: Levelezés védelme helyszíni Exchange használatávalProtecting email with on-premises Exchange Az Office  biztonságos eléréseAccessing Office safely and securely Vállalati erőforrások elérése személyes eszközökkelUsing personal devices to access organizational resources Az Intune-nal kapcsolatos további információkért lásd: Mi az az Intune.

For more information about Intune, see What is Intune. Megosztott közös kezelések áttekintése Számos szervezet használ helyszíni Configuration Manager az eszközök, például asztali számítógépek és kiszolgálók kezelésére. Many organizations use on-premises Configuration Manager to manage devices, including desktops and servers. A helyszíni Configuration Manager a Microsoft Intunehoz is csatlakoztathatja. You can cloud-attach your on-premises Configuration Manager to Microsoft Intune.

A felhő csatolásakor az Intune és a felhő előnyeit élvezheti, beleértve a feltételes hozzáférésta távoli műveletek futtatásáta Windows Autopilot közös kezelések áttekintése és egyebeket.

When you cloud-attach, you get the benefits of Intune and the cloud, including conditional accessrunning remote actionsusing Windows Autopilotand more. A Microsoft Endpoint Manager egy megoldási platform, közös kezelések áttekintése számos szolgáltatást egyesít.

Közös képviselőt, társasházkezelőt keres?

Microsoft Endpoint Manager is a solution platform that unifies several services. Ide tartozik a felhőalapú eszközkezelés Microsoft Intunevalamint a felhőalapú eszközök felügyeletéhez szükséges Configuration Manager és az Intune. Ha Configuration Manager használ, és készen áll a feladatok felhőbe való áthelyezésére, akkor a közös felügyelet a válasz.

If you use Configuration Közös kezelések áttekintése, and you're ready to move some tasks to the cloud, then co-management is your answer.

Citromlé kezelés vénák

A Configuration Manager felhőalapú csatlakoztatásával kapcsolatos további információkért lásd: Mi az a közös felügyelet. For more information about cloud-attaching your Configuration Manager, see What is co-management. Közös kezelések áttekintése biztonsági és védelmi szolgáltatásokkalIntegration with secure-and-protect services Minden eszközkezelési megoldás fő feladata a biztonság és a védelem. A key task of any device management solution is to provide security and protection.

Az Intune erőssége a más szolgáltatásokkal való integráció, ennek a feladatnak a szolgálatában.

közös kezelések áttekintése a térd osteokondrozisának gyógyszerei

Intune does a great job of integrating with other services to achieve this task. Például:For example: A Microsoft kulcsszerepet játszik a gyakori informatikai feladatok egyszerűsítésében.

Mindhárom típusú kezelést sikeresen alkalmazzák világszerte. Hemodialízis Hemodialízis-kezelés A hemodialízis-kezelés során a beteg vérét a testén kívül, egy berendezés segítségével szűrik. Ehhez a vért kivezetik az érpályából, és egy szűrőberendezésen, más néven dializátoron áramoltatják át.

Microsoft is a key component to közös kezelések áttekintése common IT tasks. A Microsoft felügyeleti központban felhasználókat hoz létre, és kezelheti a csoportokat. In the Microsoft admin center, you create users, and manage groups.

Emellett más szolgáltatásokhoz is hozzáférhet, például az Intune-hoz, az Azure AD-hoz és egyebekhez.

közös kezelések áttekintése

You also get access to other services, such as Intune, Azure AD, and more. A Windows Defender a Windows es eszközök védelmében közreműködő számos biztonsági funkciót tartalmaz. Windows Defender includes many security features to help protect Windows közös kezelések áttekintése devices. Az Intune és a Windows Defender együttes használatával megteheti például a következőket:For example, using Intune and Windows Defender together, you can: Engedélyezheti a Windows Defender SmartScreen megoldást, amely gyanús tevékenységeket keres mobileszközökön, fájlokban és alkalmazásokban.

Enable Windows Defender SmartScreen to look for suspicious közös kezelések áttekintése in files and apps on mobile devices. A Microsoft Defender komplex veszélyforrások elleni védelem ATP használatával megakadályozhatja a mobileszközök biztonsági megsértését. A és a segítségével korlátozhatja a biztonsági rések hatását azáltal, hogy blokkolja a felhasználót a vállalati erőforrásokból.

And, help limit the impact of a security breach by blocking a user from corporate resources. A feltételes hozzáférés a Azure Active Directory egyik funkciója, és szépen együttműködik az Intune-nal.

A feltételes hozzáférés használata esetén győződjön meg arról, hogy csak a megfelelő eszközök férhetnek hozzá az e-mailekhez, a sharepointhoz és más alkalmazásokhoz. Using Conditional Accessmake sure only compliant devices are allowed access to email, SharePoint, and other apps. Az Önnek megfelelő eszközkezelési megoldás kiválasztásaChoose the device management solution that's right for you Az eszközkezelés több módon is megközelíthető.

There are a couple of ways to approach device management. Először is kezelheti az eszközök különböző aspektusait az Intune-ban beépített funkciókkal.

vasonitis a varikoosos erekkel kapcsolatban a vasonitis áttekintése

First, you can manage different aspects of devices using the features built in közös kezelések áttekintése Intune. Ezt a módszert a mobileszköz-felügyelet Mdm nevezzük. This approach is called Mobile device management MDM. A felhasználók "regisztrálják" az eszközeiket, és tanúsítványokat használnak az Intune-nal való kommunikációhoz.

Users "enroll" their devices, and use certificates to communicate with Intune. Rendszergazdaként leküldheti az alkalmazásokat az eszközökön, korlátozhatja az eszközöket egy adott operációs rendszerre, letilthatja a személyes eszközöket, és így tovább. As an IT administrator, you push apps on devices, restrict devices to a specific operating system, block personal devices, and more.

terápiás gyakorlatok váll fájdalomra

Ha egy eszköz elveszett vagy ellopták, akkor eltávolíthatják az eszközről az összes adatot. If a device is ever lost or stolen, you can also remove all data from the device.

közös kezelések áttekintése

A második megközelítés szerint az eszközökön lévő alkalmazások lesznek kezelve. In the second approach, you manage apps on devices. This ujjízületek kezelése feszültség alatt is called Mobile application management MAM.

Kezelési lehetőségek

A felhasználók a személyes eszközeiket használhatják a szervezeti erőforrások elérésére. Users can use their personal devices to access organizational resources. Egy alkalmazás, például e-mail vagy a SharePoint megnyitásakor a rendszer további hitelesítést kér a felhasználótól. When opening an app, such as email or SharePoint, users are prompted for additional authentication. Ha egy eszköz elvesztése vagy ellopása megszakadt, az Intune által felügyelt alkalmazások minden szervezeti adatait eltávolíthatja.

If a device is ever lost or stolen, you can remove all organization data from the Intune Managed applications. Az Intune beállításakor azt is kiválaszthatja, hogy csak az Azure Portalon, vagy az Intune és a Microsoft együttes használatával kívánja kezelni az eszközöket.

Társasházkezelés

When you set up Intune, you also choose to work solely in the Azure portal to manage devices, or use Intune and Microsoft together to manage devices. Ebben az esetben tekintse meg, hogyan választotta a Microsoft IT a modern eszközkezelés megközelítését, és olvassa el közös kezelések áttekintése tanulságokat.

In this case study, see how Microsoft IT chose a modern device management approach, and read the lessons learned. Az informatikai feladatok egyszerűsítése az Eszközkezelő felügyeleti központbanSimplify IT tasks using the Device Management admin center A Microsoft Endpoint Manager felügyeleti központja a mobileszközök felügyeletére és végrehajtására szolgáló egyablakos megoldás.

The Microsoft Endpoint Manager admin center is a one-stop shop to manage and complete tasks for your mobile devices. Ez a munkaterület magában foglalja az eszközök felügyeletéhez használt szolgáltatásokat, beleértve az Intune-t és a Azure Active Directoryt, valamint az ügyfélalkalmazások felügyeletét is. This workspace includes the services used for device management, including Intune and Azure Active Közös kezelések áttekintése, and to also manage client apps.

Az Eszközkezelő felügyeleti központban a következőket teheti:On the Device Management admin center, you can:.